Zhumaniyaz Mamatnabiyev

Degree
Bachelor
Position
Assistant-instructor
Email
zhumaniyaz.mamatnabiyev@sdu.edu.kz