Academic calendar for 2018-2019 education year                

 

    Fall Semester Spring Semester Summer Semester
Creating / editing curriculums 2018-2019 оқу жылы барлық мамандықтар бойынша оқу жоспарларын қалыптастырып, порталға енгізу  01.06.2018 - 30.06.2018    
Еditing curriculums 2018-2019 оқу жылы барлық мамандықтар бойынша оқу жоспарларына порталда өзгерістер енгізу 01.08.2018 - 10.08.2018    
Opening courses for registration
(send requests, meet requests)
2018-2019 оқу жылының күзгі/көктемгі семестірінің пәндерін интранетте ашу
( request/meet)
13.08.2018 - 24.08.2018 10.12.2018 - 04.01.2019 13.05.2019 - 27.05.2019
Making course schedule 2018-2019 оқу жылының күзгі/көктемгі семестірінің сабақ кестесін интранетке енгізу (course schedule) 13.08.2018 - 24.08.2018 10.12.2018 - 04.01.2019 13.05.2019 - 27.05.2019
Course registration for students Bach/Mast/PhD Студенттер, магистранттар және докторанттардың 2018-2019 оқу жылының күзгі семестірінің пәндеріне интранетте тіркелуі (сourse registration for students Bach/Mast/PhD) 27.08.2018 - 02.09.2018 07.01.2019 - 13.01.2019 28.05.2019 - 30.05.2019
Advisor approval of student's Bach/Mast/PhD course registration Эдвайзердің интранетте пәндерді бекітуі/approve 27.08.2018 - 02.09.2018 07.01.2019 - 13.01.2019 28.05.2019 - 30.05.2019
Begin - end of classes  Күзгі/көктемгі семестр басталуы мен аяқталуы 03.09.2018 - 14.12.2018 14.01.2019 - 26.04.2019 03.06.2019 - 05.07.2019
(extra request/meet for add/drop) Дәлелді себебі болған студент, магистрант және докторанттарға пәндерін интранетте ашу (extra request/meet) 03.09.2018 - 14.12.2018 14.01.2019 - 26.04.2019 03.06.2019 - 05.07.2019
Add / Drop courses (Course registration for 1st year students) Дәлелді себебі болған студент, магистрант және докторанттың пәнге тіркелуі / Пәндерді өшіру, қайта тіркеу/extra registration/ add/drop/ course registration for 1st students Bach/Mast/PhD 10.09.2018 - 16.09.2018 21.01.2019 - 27.01.2019 05.06.2019 - 06.06.2019
Advisor approval of added / dropped courses Дәлелді себебі болған студент, магистрант және докторанттың эдвайзер тарапынан интранетте пәндерінің бекітіуі/approve 10.09.2018 - 16.09.2018 21.01.2019 - 27.01.2019 05.06.2019 - 06.06.2019
Midterm 1 Бірінші аралық бақылау (студенттер, магистранттар, докторанттар үшін ) 15.10.2018 - 27.10.2018 22.02.2019 - 07.03.2019 17.06.2019 - 13.07.2019
Grade Submission for Midterm 1 І-аралық бақылау бағасын интранетке енгізу 15.10.2018 - 27.10.2018 22.02.2019 - 07.03.2019 17.06.2019 - 17.07.2019
Midterm 2 Екінші аралық бақылау(студенттер, магистранттар, докторанттар үшін ) 26.11.2018 - 08.12.2018 08.04.2019 - 20.04.2019 17.06.2019 - 13.07.2019
Grade Submission for Midterm 2 Екінші аралық бақылау бағаларын интранетке енгізу 26.11.2018 - 08.12.2018 08.04.2019 - 20.04.2019 17.06.2019 - 17.07.2019
Calculating permissions for final exams Қысқы сессияға жіберілген білімгерлердің тізімін ұсыну (факультет, БҚКО) 12/18/2018 29.04.2019-30.04.2019 7/6/2019
Final Exams Қорытынды емтихан( студенттер, магистранттар, докторанттар) 19.12.2018 - 29.12.2018 02.05.2019 - 18.05.2019 08.07.2019 - 13.07.2019
Grade Submission for Final Exams Студенттердің, магистранттардың, докторанттардың Қорытынды емтихан бағаларын интранетке енгізу 19.12.2018 - 29.12.2018 02.05.2019 - 18.05.2019 17.06.2019 - 17.07.2019
Grade Submission for Educational Internship Оқу тәжірибе бағаларын порталға енгізу   27.05-29.05.2019  
State Exams Мемлекеттік емтихан(бакалавриат мамандықтары үшін)   21.05.2019 - 30.05.2019  
Grade Submission for State Exams Мемлекеттік емтихан(бакалавриат мамандықтары үшін) бағасын интранетке енгізу   21.05.2019 - 03.06.2019  
Defence of Diploma Thesis Студенттер (4 курс) диплом жұмыстарын (жоба) қорғауы   10.06.2019 - 22.06.2019  
Grade Submission for Defence of Diploma Thesis Студенттер (4 курс) диплом жұмыстарын (жоба) қорғау бағаларын интранетке енгізу   10.06.2019 - 26.06.2019  

Academical calendar(Autumn)

Icon Academic Calendar for students. (861.3 KB)

Icon Academic Calendar. (1.9 MB)